صفحه نخست

پیرنگ

وبلاگ سینا افشاری‌نیا

پیرنگ یعنی سیر ترتیبی و منطقی وقایع داستان… و من در وبلاگ پیرنگ تلاش می‌کنم به پیرنگ‌های فرعی مسائل بپردازم. اما مثل داستان فیل در تاریکی، تمام نوشته‌ها برداشت شخصی من از مسائل هستند.