لوگوی پیرنگ - فیل در تاریکی - سایت سینا افشاری نیا

واژه پیرنگ معادل فارسی پلات است. پیرنگ یعنی سیر منطقی و ترتیبی وقایع  داستان. در این سایت تلاش می‌کنم به پیرنگ‌های فرعی مسائل بپردازم.
اما به هر حال، مثل داستان افرادی که با فیل در تاریکی روبرو شدند، مطالبی که می‌نویسم نظر شخصی و صرفا برداشت من از مسائل هستند. خوشحال می‌شم اگر به نوشته‌ها امتیاز بدهید. ضمنا اگر پیشنهادی در رابطه با مطالب دارید، لطفا از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید.

با تشکر

سینا افشاری نیا


در ضمن:

فاز جدیدی از کمپین کلاس شیشه‌ای برای کمک به کودکان بازمانده از تحصیل، در مجتمع مگامال در حال برگزاری است. اگر می‌خواهید به جایی کمک کنید که مطمئن باشید کمک‌های شما را به افراد شایسته می‌رسونه، به‌مهربانی انتخاب خوبیه.

 

 

بستن منو