هشت شکل مختلف ارتقای سازمانی

خیلی وقت‌ها منظورمون از ارتقا اینه که بهتر دیده بشیم.

تصویر دست دادن یک رئیس با یک همکار دیگر

خیلی وقت‌ها منظورمون از ارتقا اینه که بهتر دیده بشیم. همین… اگرچه ساختارها در مقابل ارتقای پست یا افزایش حقوق مقاومت می‌کنن، ولی شکل‌های دیگر ارتقا معمولا قابل مذاکره‌تر هستند:

  • پست سازمانی بالاتر
  • عنوان شغلی دقیق‌تر / معتبرتر / دربرگیرنده‌تر / به‌روزتر
  • قدردانی و تقدیر و به نحو عمومی دیده شدن
  • مسئولیت بیشتر / مهمتر
  • دامنه اثرگذاری بیشتر بر دپارتمان / سازمان / تیم / پروژه / محصول
  • فرصتی قابل درک برای تاثیرگذاری بیشتر بر نتایج / محصولات
  • امکان ارائه مستقیم گزارش به مدیران ارشد
  • حقوق و مزایای بیشتر