برچسب دوراهی

در دوراهی انتخاب به موقعیت‌هایی می‌پردازم که شخصیت یک داستان نگران پیامدهای انتخابشه.
این شخصیت می‌تونه شخصیت یک داستان تاریخی یا یک داستان تخیلی باشه. صرف نظر از واقعی بودن شخصیت، این دو مورد در نوشته های این دسته برام جذابند:
۱- شک و تردید، یا اطمینانی که نهایتا به اون شخصیت دست میده
۲- فرایندی که نهایتا منجر به انتخاب یکی از گزینه‌ها میشه
همچنین داستانها ممکنه ترجمه یا تالیف باشند. اما حتما از داستانهایی انتخاب می‌کنم که به فارسی در بازار منتشر شدند.

نمایش سقراط به کارگردانی حمید رضا نعمتی و یک مقدار نقاشی داوید

پیرنگ سبز
سقراط نقاشی داوید بسیار پرحرارته، اما سقراط نمایش بسیار خونسرده؛ خونسردی که شاید فقط در بازی فرهاد آییش میشد متبلور بشه. ولی هر دوی این سقراطها، سقراطی هستند که تلاش کرده اخلاق را احیا کنه...
ادامه...

هشام مطر و انتخاب راهی برای پیدا کردن پدرش – درباره کتاب بازگشت

پیرنگ زرد
اگه یکی شاه و سفیر و مامور فلان سازمان یا بازیگر و ورزشکار و فلان نویسنده معروف نیست، چرا باید اتوبیوگرافی بنویسه؟! چون باباش در زندان گم شده! هشام مطر برای آزاد کردن فامیلش کمپینهایی را راه انداخت و نهایتا موفق شد اونها را آزاد کنه. شاید نیروی پیشران و انگیزاننده، پیدا کردن پدرش بود. شاید همه را آزاد کرد تا یک نفر را پیدا کنه. اما به نظر میرسه آخرش خیلی هم راضی نیست...
ادامه...