هفته دیگه همین موقع، روز دوم عیده: داستان روانپزشک و شب عید و درمان از راه دور

داستان روانپزشکی که به دلیل شیوع کرونا کلینیکش مراجع نداره و در این شب عید دنبال راه‌حل می‌گرده: راه‌حلی‌های مجازی از راه دور...

ادامه خواندن هفته دیگه همین موقع، روز دوم عیده: داستان روانپزشک و شب عید و درمان از راه دور

لایک و علیک لایک! و مخترع لایک که از اختراعش پشیمونه!

حتی در آن شبکه اجتماعی تخصصی هم بعد از حدود یک سال متوجه شدم بیشتر کسانی که سراغم میاند برای لایک زدن، افرادی تکراری هستند...

ادامه خواندن لایک و علیک لایک! و مخترع لایک که از اختراعش پشیمونه!