درباره کتاب های زیادی میشه نوشت. جای همه شون در وبلاگ پیرنگ خالی!

فکر میکنم نوشتن درباره کتاب به تصمیم گیری درباره خوندن کتاب کمک کنه. بنابراین گاهی سعی میکنم درباره یه کتابی که از خوندنش فایده دیدم بنویسم. چه داستان، چه علمی، چه مهارتی. بودن نوشته های فارسی درباره متون فارسی در وب، به هر کیفیتی، فکر میکنم از نبودنش بهتر باشه.

از طاس که بر ماس! – درباره کتاب بی‌موها بی‌دقت‌اند

کارگران یه کارخونه یه آقای طاسی را در خیابون میبینند، چند روز بعد همون آقا را در کارخونه میبینند و بعدش خبر بدی میشنوند که ربطش میدند به اون فرد طاس. مشخص نیست نقش اون آقای طاس در تغییرات کارخونه چیه، ولی کارگرها معتقدند اگر نمیدیدنش، اوضاع به هم نمیریخت.

ادامه خواندن

هشام مطر و انتخاب راهی برای پیدا کردن پدرش – درباره کتاب بازگشت

اگه یکی شاه و سفیر و مامور فلان سازمان یا بازیگر و ورزشکار و فلان نویسنده معروف نیست، چرا باید اتوبیوگرافی بنویسه؟! چون باباش در زندان گم شده! هشام مطر برای آزاد کردن فامیلش کمپینهایی را راه انداخت و نهایتا موفق شد اونها را آزاد کنه. شاید نیروی پیشران و انگیزاننده، پیدا کردن پدرش بود. شاید همه را آزاد کرد تا یک نفر را پیدا کنه. اما به نظر میرسه آخرش خیلی هم راضی نیست...

ادامه خواندن
بستن منو