کسب‌وکارهای کوچک

آدم‌های زیادی را دیدم که معتقدند مدیریت یک تخصصه و دانش کسب‌وکار، یک دانش قابل تعمیم… اما من با تجربه و دانش کمی که دارم، هنوز به این درجه از شناخت نسبت به کسب‌وکار نرسیدم که بپذیرم چنین چیزی صحت داره.

چطور ممکنه اداره یک کسب‌وکار کوچک صنفی با اداره یک سازمان چندملیتی برابر باشه؟!

در این دسته درباره مسائل مدیریتی کسب و کارهای کوچک می‌نویسم.