داشتم با یکی تلفنی صحبت می‌کردم، گفتم همین الان چهارتا پروانه از جلوی صورتم رد شدند!

پرسید مگه کجایی؟

گفتم نشنیدی مگه؟ تهران یک دو ماهه که پر از پروانه است! اکثرا هم یک‌شکل هستند: پروانه های نارنجی با خال‌های مشکی.

گفت خوبه دیگه. نفری سه چهارتا ببرین خونه به عنوان پت نگهدارین!

من نمیدانم چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست

من نمیدانم گل شب بو چه کم از لاله خوشبو دارد…

ولی فرض کنیم که این پروانه‌ها برای درختان، آفت باشند. آیا کسی را تا حالا دیدید که از دیدنشون فرار کنه؟ اینها هم حشره هستند دیگه… سوسک هم حشره است! مگس هم…

تازه همه میگن آخی تهران پر از پروانه است… پروانه های نارنجی!

پروانه های نارنجی در نقش گل!

امسال درخت‌های زیادی را فکر کردم پر از شکوفه‌های نارنجی شدند. فکر می‌کنم تصویر زیر به اندازه کافی گویا هست:

پروانه های نارنجی تهران - پروانه شهریار

روی عکس اگر کلیک کنید، به خبری می‌رسید که این عکس را ازش برداشتم. نوشته پروانه‌های تهران، مهاجر نیستند. همینجا به دنیا اومدند از بارندگی زیاد. و ضمنا نوشته که آفت هم نیستند. نوعشون ولی ظاهرا پروانه‌های شهریاره!

پروانه های شهریار

در خبرها نوشته پروانه های نارنجی به جنوب تهران هجوم آوردند. بعد که می‌گردی، درست عکسهای همین نوع پروانه را میبینی. ولی منظور از شهریار، شهر شهریار در نزدیکی تهران نیست! یعنی به شهریار در جنوب تهران هجوم نیاوردند… این گونه از پروانه ظاهرا اسمش شهریاره. درواقع اسمشون ترجمه شده از کلمه مونارک. با تشکر از تیترهای زیبایی که انتخاب کردند!

اسمشون در ویکیپدیا: Monarch butterfly

اگر نمیدونید باهاشون چه کار کنید

امیدوار باشیم که سرنوشت پروانه های نارنجی به مگس‌های سفید شبیه نباشه. به نظر می‌رسه این دیگه از حد سیگنال ضعیف گذشته و باید تصمیم گرفته بشه که باید باهاشون چه کار کرد.

اون پیشنهاد هم هست: بیاریم به عنوان حیوان خانگی نگهشون داریم!

تهران این روزها پر از پروانه های نارنجی است! چندتا بیاریم نگهداریم؛ به عنوان حیوان خانگی!