پروانه های نارنجی تهران، اسمشان شهریار است، نه جایشان!

داشتم با یکی تلفنی صحبت میکردم، گفتم همین الان چهارتا پروانه از جلوی صورتم رد شدند!

پرسید مگه کجایی؟

گفتم نشنیدی مگه؟ تهران پر از پروانه است یک دو ماهه! اکثرا هم یک شکل هستند: پروانه های نارنجی با خالهای مشکی.

گفت خوبه دیگه. نفری سه چهارتا ببرین خونه به عنوان پت نگهدارین!

من نمیدانم چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست

من نمیدانم گل شب بو چه کم از لاله خوشبو دارد، ولی فرض کنیم که این پروانه ها برای درختان شهر تهران، آفت محسوب بشوند. آیا کسی را تا حالا دیدید که از دیدنشون فرار کنه؟ اینها هم حشره هستند دیگه… سوسک هم حشره است! مگس هم…

تازه همه میگن آخی تهران پر از پروانه است… پروانه های نارنجی!

پروانه های نارنجی در نقش گل!

امسال درختهای زیادی را فکر کردم پر از شکوفه‌های نارنجی شدند. فکر میکنم تصویر زیر به اندازه کافی گویا هست:

پروانه های نارنجی تهران - پروانه شهریار

روی عکس اگر کلیک کنید، به لینکی میرسید که این عکس را ازش برداشتم. نوشته پروانه‌های تهران، مهاجر نیستند. همینجا به دنیا اومدند از بارندگی زیاد. و ضمنا نوشته که آفت هم نیستند. نوعشون ولی ظاهرا پروانه‌های شهریاره!

پروانه های شهریار

در خبرها نوشته پروانه های نارنجی به جنوب تهران هجوم آوردند. بعد که میگردی، در مورد مهاجرت پروانه های شهریار مطلب پیدا میکنی و درست عکسهای همین نوع پروانه را میبینی. ولی منظور از شهریار، شهر شهریار در نزدیکی تهران نیست! این گونه از پروانه ظاهرا اسمش شهریاره. درواقع اسمشون ترجمه شده از کلمه مونارک! با تشکر از تیترهای زیبایی که انتخاب کردند.

اسمشون در ویکیپدیا: Monarch butterfly

اگر نمیدونید باهاشون چه کار کنید

امیدوار باشیم که سرنوشت پروانه های نارنجی به مگسهای سفید شبیه نباشه. به نظر میرسه این دیگه از حد سیگنال ضعیف گذشته و باید تصمیم گرفته بشه که باید باهاشون چه کار کرد.

اون پیشنهاد هم هست: بیاریمشون به عنوان حیوان خانگی نگهشون داریم!